Krása nevídaná

SHP Group - Slovak Hygienic Paper Group

je međunarodna kompanija koja udružuje grupu proizvodnih i trgovačkih društava iz oblasti

celulozno-papirničarske industrije