V objetí čistoty a elegance... In embracement of purity and elegance... V objatí čistoty a elegancie...

SHP Group - Slovak Hygienic Paper Group

je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti

celulózo-papierenského priemyslu